Wais, Kamil. 2013. „Synergia Badań społecznych, Analiz Statystycznych I Nowych Technologii – Nowe możliwości I Zastosowania”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41) (styczeń):203-16. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1665.