Szuwarzyński, Andrzej. 2018. „Ocena efektywności Procesu Dyplomowania Na Studiach Pierwszego Stopnia W Polskich Publicznych Uczelniach Technicznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(52) (grudzień):85-111. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.2.