Kwiek, Marek. 2019. „Internacjonaliści I Miejscowi – międzynarodowa współpraca Badawcza W Polsce Na Mikropoziomie Indywidualnych naukowców”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (grudzień), 47–105. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.2.