Czerniawska, Dominika, Wojciech Fenrich, i Michał Bojanowski. 2020. „Aktorzy, Relacje I Sieci – O współpracy Naukowej Nie Bibliometrycznie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (luty):107–133. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.3.