Antonowicz, Dominik, Catrina Sin, i Jannecke Wiers-Jenssen. 2019. „Pozyskiwanie studentów Zagranicznych Do Uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski I Portugalii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (grudzień), 155–181. https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.5.