Bieliński, Jacek, i Aldona Tomczyńska. 2019. „Etos Nauki We współczesnej Polsce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (grudzień), 219–250. https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.7.