Urbanek, Piotr. 2019. „Reforma Systemu Szkolnictwa wyższego W Polsce Z Perspektywy Teorii Agencji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (grudzień), 307–330. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.10.