Kulczycki, Emanuel, Ewa A. Rozkosz, i Aneta Drabek. 2019. „Umiędzynarodowienie Polskich Czasopism W Naukach społecznych I Humanistycznych – Transformacyjna Rola Systemu Ewaluacji Nauki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54) (grudzień):331–357. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11.