Boguski, Jan. 2009. „Od Uniwersytetu Tradycyjnego Do Uniwersytetu przyszłości”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33) (styczeń), 25-33. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3100.