Dąbrowa-Szefler, Małgorzata. 2009. „OECD; Szkolnictwo wyższe; zarządzanie Szkolnictwem wyższym; Finansowanie Szkolnictwa wyższego; Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego; Kariera Naukowa; Nauczyciele Akademiccy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33) (styczeń), 56-78. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102.