Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka, i Kazimierz Musiał. 2009. „Kontrolować Czy nadzorować? Modelowanie Polskiej Polityki Szkolnictwa wyższego Z Punktu Widzenia Nordyckiej Utopii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(34) (styczeń):102-28. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3172.