Fałkowski, Wojciech. 2009. „Debata O Szkolnictwie wyższym We Francji. Wprowadzenie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(34) (styczeń):129-31. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3174.