Bereziat, Gilbert. 2009. „Od Uniwersytetu Piotra I Marii Curie Do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna Reforma zarządzania Francuskimi Uniwersytetami”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(34) (styczeń), 132-35. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3175.