Gałkowski, Adam. 2010. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):7-8. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3183.