Gałkowski, Adam. 2010. „Uniwersytet W Procesie Przemian Rozmowa Z Prof. Dr. Hab. Jerzym Wilkinem”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):9-16. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3184.