Marszałek, Anna. 2010. „Uwarunkowania determinujące Funkcjonowanie szkół wyższych W XXI Wieku”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń), 17-29. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3185.