Białecki, Ireneusz. 2010. „Wprowadzenie. Dwa Nurty Polityki Edukacyjnej?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń), 117-24. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3197.