Allemann-Ghionda, Cristina. 2010. „Reforma Szkolnictwa wyższego W Niemczech: Akademickie przedsiębiorstwo W Budowie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):125-42. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3198.