Błesznowski, Bartłomiej, i Michał Bujalski. 2010. „Polityka Edukacyjna Jako Polityka Prawdy W społeczeństwie Ponowoczesnym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):160-71. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3202.