Macioł, Stanisław. 2010. „Oferta kształcenia Na Studiach Licencjackich I Magisterskich W Uczelniach Warszawy I Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):198-223. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3207.