Drogosz-Zabłocka, Elżbieta, i Barbara Minkiewicz. 2010. „Potencjalne Kwalifikacje absolwentów Uczelni Warszawy I Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń), 224-49. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208.