Romanowska, Maria. 2010. „Ocena konkurencyjności Uczelni Mazowsza Na Tle Polskiego Szkolnictwa wyższego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(35-36) (styczeń):250-64. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210.