Antonowicz, Dominik, Magdalena Krawczyk-Radwan, i Dominika Walczak. 2011. „Rola Marki Dyplomu W Perspektywie niżu Demograficznego W Polsce (2010—2020)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(37) (styczeń), 87-105. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3230.