Werner, Emilia. 2011. „Absolwent szkoły wyższej - Sylwetka W kontekście społecznym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(37) (styczeń), 106-18. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3231.