Blanc, Karin. 2011. „Małżonkowie Curie I Nagrody Nobla”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń):10-14. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3241.