Zamojska, Dorota. 2011. „Cezaria Anna Baudouin De Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń), 15-25. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3245.