Gałkowski, Adam. 2011. „Kobiety W Sferze B+R W Polsce Na przykładzie Nauk ścisłych I Technicznych. Wybrane Zagadnienia”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń), 48-55. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248.