Maxwell, Nicholas. 2011. „Od Wiedzy Do Mądrości: Czas Na Akademicką Rewolucję”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń), 67-87. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3250.