Białoń, Lidia, Waldemar Aftyka, i Klemens Stańkowski. 2011. „Problemy zarządzania jakością kształcenia W Szkole wyższej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń), 107-22. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3252.