Nicewicz, Ewa. 2011. „Alma Larea - włoskie doświadczenie W Badaniu Losu absolwentów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(38) (styczeń), 168-78. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256.