Gałkowski, Adam. 2012. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):5-7. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3257.