Moskalewicz-Ziółkowska, Elżbieta. 2012. „Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - Opinie Uczelnianych Biur Karier”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):15-33. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3259.