Macioł, Stanisław. 2012. „Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych - Perspektywa pracodawców”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):34-54. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269.