Drogosz-Zabłocka, Elżbieta, i Barbara Minkiewicz. 2012. „Jakie Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkól wyższych Są Nam Potrzebne? Wywiady Z Pracodawcami Mazowsza”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):55-80. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271.