Zarzecki, Marcin. 2012. „Szkoły wyższe Mazowsza W Kreowaniu Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):81-94. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272.