Białoń, Lidia, i Emilia Werner. 2012. „Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej W kontekście Jej Wizerunku”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):142-61. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3279.