Olczak, Małgorzata. 2012. „Kreatywność Nauczyciela Akademickiego (na Podstawie Idei innowacyjności Romana Schulza)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):162-72. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280.