Boguski, Jan. 2012. „Uczelnia Rolnicza Jako Instrument Rozwoju regionów Rolniczych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):173-81. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3281.