Bykowski, Paweł, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, i Paweł Ziemiański. 2012. „Absolwent Uczelni Technicznej Na Rynku Pracy - Na przykładzie Badań absolwentów Politechniki Gdańskiej Z Rocznika 2010”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39) (styczeń):182-93. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282.