Gałkowski, Adam. 2012. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(40) (styczeń), 5-6. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3283.