Jabłecka, Julita. 2015. „Od Redakcji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1 (styczeń), 3. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4291.