Wójcicka, Maria. 2016. „Akademicki - Nieakademicki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(4) (styczeń):5-14. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4348.