Gulczyńska, Hanna, i Mirosława Jastrząb-Mrozicka. 2016. „Wartość wykształcenia a dążenia Edukacyjne”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(4) (styczeń), 57-74. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4351.