Wnuk-Lipińska, Elżbieta, i Maria Wójcicka. 2016. „Przesłanki Budowy Systemu zewnętrznego Recenzowania jakości kształcenia W Polskich Uczelniach”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6) (styczeń):60-84. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4365.