Yorke, Mantz, i David McCormick. 2016. „Planowanie przeobrażeń Szkolnictwa wyższego - Inicjatywa Strategicznego Planowania Akademickiego (SAPLING)”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6) (styczeń):101-9. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368.