Kaczyńska, Elżbieta. 2016. „Mój Uniwersytet”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(6) (styczeń), 117-26. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4370.