West, Peter W.A. 2016. „Finansowanie uniwersytetów: Wyzwanie Dla decydentów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(9) (styczeń), 64-69. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386.