Wagner, Alan. 2016. „Finansowanie Szkolnictwa wyższego: Nowe Mechanizmy, Nowe Problemy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(9) (styczeń), 70-79. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4387.