Wnuk-Lipińska, Elżbieta. 2016. „Kryzys Uniwersytetu Jako Instytucji Edukacyjnej W Krajach Europy Zachodniej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10) (styczeń):14-22. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391.