Wójcicka, Maria, i Elżbieta Wnuk-Lipińska. 2016. „Uniwersytet W Warunkach kształcenia Masowego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10) (styczeń), 51-64. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394.